17/05/2013

Danh sách các web PR cao đặt backlink chất lượng

17:28

Toàn bộ Topic này mình sẽ cập nhật bài viết, danh sách website cho đặt backlink cũng như các Hướng dẫn đặt backlink tại các website PR cực cao.

Các bạn chú ý theo dõi nhé!
 .................................................................................DANH SÁCH CÁC WEBSITE PR CAOPhần 1: Hướng dẫn đặt backlink tại Pinterest | PR8 Xem chi tiết

Phần 2: Hướng dẫn đặt backlink tại Linkedin | PR9 Xem chi tiết

Phần 3: Hướng dẫn đặt backlink tại Behance | PR7 Xem chi tiết

Phần 4: Hướng dẫn đặt backlink tại Eventbrite | PR8 Xem chi tiết

Phần5: Hướng dẫn đặt backlink trên hệ thống 8 site PR 5, PR6 của Social Media Today
PR6 - socialmediatoday.com
PR6 - healthworkscollective.com
PR5 - governingpeople.com
PR5 - myventurepad.com
PR6 - theenergycollective.com
PR6 - sustainablecitiescollective.com
PR5 - smartdatacollective.com
PR5 - sustainablebusinessforum.com
Tất cả chỉ trong 1 bài viết: Xem chi tiết

Phần 6: Hướng dẫn đặt backlink tại Dribbbe.com | PR7: Xem chi tiết

Phần 7: Hướng dẫn đặt Backlink tại vk.com | PR9: Xem chi tiết

Phần 8: Hướng dẫn đặt Backlink tại Issuu.com | PR9: Xem chi tiết

Phần 9: Hướng dẫn đặt Backlink tại Facebook.com | PR9: Xem chi tiết

Phần 10: Hướng dẫn đặt Backlink tại Ted.com | PR8: Xem chi tiết

Phần 11: Hướng dẫn đặt Backlink tại Drupal.org | PR9: Xem chi tiết

Phần 12: Hướng dẫn đặt Backlink tại Dailymotion.com | PR8: Xem chi tiết

Phần 13: Hướng dẫn đặt Backlink tại Vimeo.com | PR9: Xem chi tiết

Phần 14: Hướng dẫn đặt Backlink tại Reddit.com | PR9: Xem chi tiết

Phần 15: Hướng dẫn đặt Backlink tại Stumbleupon | PR8: Xem chi tiết

Phần 16: Hướng dẫn đặt Backlink tại Diigo | PR7: Xem chi tiết

Phần 17: Hướng dẫn đặt Backlink tại Soundcloud | PR8: Xem chi tiết


Còn nhiều lắm nhé, mình sẽ viết bài và up lên dần dần (^.^)
 .............................................................................................
Mọi câu hỏi thắc mắc và bàn luận, mời mọi người qua Group trên Facebook nhé
https://www.facebook.com/groups/congdongseo.az/


https://www.facebook.com/groups/congdongseo.az/ 


Written by

"Hãy chia sẻ những điều bạn biết, bất cứ khi nào có thể. Xin hãy cứ cho đi đừng tính toán bạn sẽ nhận được gì..."

 

© 2013 AZ Backlink. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top